Tilbyr gratis konsultasjon til utbygger

Erling Okkenhaug tilbyr nå utbyggeren av «REMA-bygget» ved Kjerrgårdsbrua 15 timer med gratis konsultasjon i forbindelse med videreutviklingen av bygget.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Okkenhaug har sendt et brev til Rose Eiendom, hvor han sier at det utformede forslaget til bygget i Kragsgate 54 er omdiskutert, og at forsøket på å bryte opp bebyggelsen kanskje ikke er helhjertet nok som en respektfull byport til Risør.

– Risør fortjener at det er en god debatt rundt utformingen. Jeg savner at man legger fram flere forslag for hva som kan være en god løsning for bygget, sier Erling Okkenhaug i et videointervju med iRisør.no.

Han er spent på om Rose Eiendom har lyst på de 15 timene med gratis konsultasjon som han nå tilbyr. Samtidig kan Okkenhaug vise til andre prosjekter som har vært positive til et slikt samarbeid.

– Jeg har det siste året vært invitert til å påvirke og bearbeide utbygginger initiert av Fredensborg Eiendom i Kragerø og Asplin Ramm i Oslo.

I tillegg til å sende brevet til utbygger, har også ordføreren fått sin kopi.

– Jeg har fått positiv tilbakemelding fra Per Kristian Lunden, og det er nå også kontakt med utbygger.

I videointervjuet snakker Erling Okkenhaug også om andre utbygginger i Risør.