Tilbyr digitalt etablererkurs

Hege Kirkhusmo ved NAV Risør håper folk som går på dagpenger, men har lyst til å starte opp bedrift, kaster seg på et unikt tilbud.

Tekst: Tore Myrberg

For det er nemlig etter søknad mulig å beholde den økonomiske støtten fra NAV mens man etablerer egen virksomhet. Rett etter sommeren startes det i tillegg opp et digitalt etablererkurs.

– De som har fått innvilget dagpenger eller er på arbeidsavklaringspenger, kan søke om å beholde disse i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. Men, det er noen forutsetninger, sier den lokale NAV-lederen i Risør før hun fortsetter.

– For å beholde dagpengene/arbeidsavklaringspengene under etablering må det være snakk om en ny bedrift som skal gjøre det selvforsørgende. I tillegg må du selv eie mer enn halvparten av bedriften. Om dere er flere som skal etablere en virksomhet sammen, må den eller de som mottar dagpenger/arbeidsavklaringspenger ha en eierandel på over 50 prosent.

Kurs i august

Det er det lokale NAV-kontoret som er stedet du søker om å bli en del av ordningen.

– Du kan sende melding i aktivitetsplanen til NAV-kontoret ditt.

I tillegg startes det 9. august opp et digitalt etablererkurs hvor man får individuell etablererveiledning.

– Her vil man få økt kompetanse som skal gjøre den enkelte i stand til å etablere egen bedrift og til å gjøre den levedyktig, forteller Kirkhusmo.

Her er litt fakta om kurset:

Digitalt AMO Etablererkurs:

Nytt kurs starter 09.08.21-17.09.21.

Kurset er digitalt og skal gi individuell etablererveiledning. Formålet med kurset er å øke kompetanse på etableringsfaglige emner for at du skal bli i stand til å etablere egen virksomhet og gjøre den levedyktig. Målet er at du ved kursslutt har en komplett forretningsplan, næringsfaglig vurdering og er godt i gang med etablering av egen virksomhet.

Varighet: Inntil 12 timer per deltaker over en periode på 6 uker. I tillegg skal det tilbys veiledning inntil 3 timer i 2 måneder etter at kurset er avsluttet.

Faglig innhold: Du vil få opplæring/veiledning innen følgende fagområder:

 • Hva skal til for å starte egen bedrift
 • Idéutvikling
 • Markedsanalyse
 • Utvikling av forretningsplan
 • Foretaks former
 • Økonomi/budsjett og likviditet
 • Lover og regler
 • Støtteordninger og finansiering
 • Markedsføring og salg
 • Nettverksbygging
 • Etikk
 • Individuell veiledning
 • Realitetssjekk av plan/ide

Du vil få vil få næringsfaglig vurdering som en del av kurset.

Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet