Agder politidistrikt: Reduksjon i anmeldte ruskjørere

Foto: Sigmund Sagberg

I Agder politidistrikt ble 343 personer anmeldt for promillekjøring
første halvår – det er en reduksjon på 26 prosent sammenlignet med
samme tid i fjor.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal miste
livet som følge av en ruskjører, er likevel bekymret for
sommertrafikken.

– Med tanke på trafikksituasjonen i sommer, er dette noe som bekymrer.
Vi skal huske på at 26 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes
fyllekjøring. Du møter garantert en ruset sjåfør i løpet av
sommeren, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.

Statistikken bekrefter også Kristoffersens bekymring. Ser en på
tallene for Agder blir det anmeldt to personer daglig.

Generalsekretæren meddeler at sommeren er den tiden på året hvor
flest mennesker mister livet i trafikken. Av de 93 som omkom på veiene,
ble 27 drept i sommermånedene.

Reduksjon også nasjonalt

På landsbasis blåste 4886 personer til rødt – noe som er en reduksjon
på seks prosent sammenlignet med fjoråret.

– Selv om fyllekjøringen er noe redusert nasjonalt, gjør det meg
oppriktig trist at så mange setter seg bak rattet i ruset tilstand. Det
viser bare hvor stort dette samfunnsproblemet er. Potensielt kan du ta
livet av helt uskyldige mennesker, understreker hun.

– Jeg er glad Utrykningspolitiet ikke tar ferie, og at de er på
offensiven i sommer. Samtidig er det viktig å være klar over at det er
umulig for politiet å ta alle synderne. Det er derfor avgjørende at du
tipser om du mistenker ruskjøring.

Kristoffersen understreker at hun ikke vil svartmale sommeridyllen og
påpeker samtidig at de aller fleste ikke kjører i ruspåvirket
tilstand.

– En slik justis håper jeg samtlige har i bakhodet i sommer.
Sommertrafikken skal være trygg, hver og en av oss har derfor et ansvar
for ansvarlig kjøring, avslutter Kristoffersen.

www.marusfritrafikk.no