Stadig færre arbeidssøkere i Agder

Fredag 30. juli var 7 458 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

Tekst: Pressemelding fra NAV Agder

– Det er 722 færre enn for en måned siden. Samtidig er det nå 419 færre registrerte permitterte enn i juni, sier direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

4 125 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I Norge er 3,1 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har imidlertid økt med 266 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5 140 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 3,5 prosent.

2 318 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 474 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 7 458 personer, eller 4,9 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

638 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 766 av de delvis ledige. Til sammen er 1 406 personer permittert. Dette utgjør 0,9 prosent av arbeidsstyrken og er en reduksjon på 419 personer fra juni.

– Det er positivt at ledigheten fortsetter å falle i Agder. Vi har høy aktivitet på Sørlandet nå og mange av de permitterte er også delvis tilbake i jobb. Juli er nok en måned med mange utlyste stillinger og vi forventer fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft i tiden framover, sier Hilde Høynes.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 538 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 7 prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. 1 202 av de som var registrert som arbeidssøkere i juni er ikke lenger registrert hos NAV i juli. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere fra januar 2020 til juli 2021. Kilde: NAV

Blant helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (510), reiseliv og transport (471), og serviceyrker og annet arbeid (402). Antall helt ledige øker mest innen barne- og ungdomsarbeid (122) og undervisning (63) siste måned.

Økningen i disse yrkesgruppene skyldes i stor grad kvinner mellom 30 og 50 år som går fra status som delvis ledig til helt ledig i juli. Dette er en vanlig utvikling fra juni til juli i Agder. Reiseliv og transport har den største nedgangen blant helt ledige siste måned, med 36 færre enn for en måned siden.

Blant helt ledige i Agder nå, har 1 666 personer vært arbeidssøkere i over ett år. Dette utgjør 40 % av alle helt ledige i Agder. I juni var denne andelen på 36 %.

I mars er det registrert 1071 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (248) og butikk- og salgsarbeid (179)