– Myten om sløsing

Vi har fått et leserinnlegg fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) hvor hun tar for seg «Myten om sløsing» innen offentlig sektor.

Myten om sløsing

Ingen partier ønsker at staten skal bruke penger på ting som ikke kommer
innbyggerne til gode. Forskjellene kommer først fram i partienes ulike analyser av
hva som kommer innbyggerne til gode.

Den aller første valgkampen jeg var med i var det lærerikt å følge med på debatter
hvor ulike partier forklarte sine syn, men jeg husker jeg stussa på en ting. FrP hadde
en hovedsak som var å korte ned behandlingstida på asylsøknader. Samtidig hadde
de en annen hovedsak som var å krympe byråkratiet. Javel. Jeg håper de vet hva
som skal til for at asylsøknader behandles kjapt.

Eksempelet har fulgt meg, fordi det er en god påminnelse om at alle egentlig er for at
disse tjenestene utføres. Likevel sier en utbredt holdning at det sløses i offentlig
sektor og at mye av pengene som brukes der er unødvendige.

Regjeringa har de siste årene fulgt opp disse holdningene med sin såkalte
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Selv om navnet kan klinge pent, er ikke
dette en reform. Den innebærer ingen endringer. Den innebærer bare kutt.

Offentlige institusjoner som sykehus, høyskoler og universiteter har fått mellom 0,5
og 0,7 prosent mindre bevilgninger hvert år siden 2015. Kuttene skjer helt uten
føringer til hva som skal nedprioriteres, og svekker dermed politisk styring av offentlig
sektor. I realiteten fører «reformen» med seg dårligere velferdstilbud, færre folk på
jobb, og mer arbeidsmengde på de som er igjen på jobb. Det var kanskje ikke sløsing
å gi penger til offentlig sektor likevel.

Det er altså ikke for mye penger som er problemet, men noe rusk i systemet er det,
og det handler om hvordan det hele organiseres. Samtidig som en ny rødgrønn
regjering må skrote ABE-reformen, må den også ta et oppgjør med New Public
Management.

Prinsippet om at offentlige virksomheter skal styres som butikk og ikke som
tjenesteytere er den egentlige trusselen mot både velferden og sløsinga. Det er
utrolig å tenke på at ansatte på sykehus bruker tid på å overrapportere for å få riktig
stykkpris på hver behandling, i stedet for å utføre behandlinger. Samtidig skyter
direktørlønninger i været, som om det er direktøren som sørger for at pasientene får
en god opplevelse.

Jeg beholder troa på at de ansatte i offentlige virksomheter klarer å gjøre jobben sin,
om de bare får lov til å bruke arbeidstida på nettopp jobben de er der for.

Solveig Skaugvoll Foss
1. kandidat til Stortinget for SV i Vest-Agder