Vil ha flere med på forbud mot atomvåpen

Rødt i Aust-Agder vil ha med seg Arbeiderpartiet på et forbud mot atomvåpen. Knut Henning Thygesen har i den sammenheng videresendt et leserinnlegg fra to partikollegaer.

– For et år siden vedtok Risør og Gjerstad kommunestyre å be regjeringen slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen. Nå ber Rødts stortingskandidater i Aust Agder, Lætif Akber og Aslak Storaker, Arbeiderpartiet om å støtte forslaget om at Norge sier nei til atomvåpen i løpet av neste stortingsperiode, sier Thygesen til vår Søsteravis

Han påpeker videre at Ap har stemt sammen med H og FrP mot FNs oppfordring om atomvåpenforbud.

– Med Ap-støtte, vil det være flertall på Stortinget for forbud.

Her er leserinnlegget fra de to partikollegaene:

76 år siden Hiroshima – Norge må signere atomvåpenforbudet!

6. og 9. august er det 76 år siden USA slapp atomvåpen over Hiroshima og Nagasaki. Over 100 000 sivile døde som følge av angrepet. I dag er atomvåpnene langt flere og kraftigere enn den gang.

FNs generalforsamling har derfor vedtatt et internasjonalt forbud mot atomvåpen, som trådte i kraft 22. januar i år. I skrivende stund har 86 stater signert traktaten, mens 54 har ratifisert den.

ICAN-representant og Hiroshima-overlevende Setsuko Thorlow sa i sin Nobelpristale i 2017 at «Alle ansvarlige ledere kommer til å signere denne traktaten. Og historien vil ikke være nådig med dem som avviser den. Nå er det slutt på at deres abstrakte teorier skal kunne dekke over noe som i praksis betyr folkemord».

Det finnes fortsatt over 13 000 atomstridshoder. Russland og USA kontrollerer rundt 90 % av dem. Og både Russland og USA holder seg med en militærstrategi der de gir seg selv rett til å være de første som avfyrer atomvåpen under en væpna konflikt. En begrensa atomkrig vil kunne drepe hundre millioner mennesker og gjøre store deler av jorda ubeboelig. En fullskala atomkrig kan utslette den menneskelige sivilisasjonen. Atomvåpnene må avskaffes før de avskaffer oss.

Rødt, SV, MDG, SP, Venstre og KrF har alle programfesta at Norge skal signere traktaten og tilslutte oss forbudet. Høyre og Frp er imot. AUF er også for å signere traktaten, mens Arbeiderpartiet har vedtatt at det ikke er mulig «i dagens sikkerhetspolitiske situasjon». Men lokalt har flere Arbeiderpartilag vært med å vedta tilslutning til ICAN cities appeal der kommunestyrer slutter seg til kravet om atomvåpenforbud. Spørsmålet er hva som skal til for at Arbeiderpartiet vil anse den sikkerhetspolitiske situasjonen som «mulig» – og om ikke en norsk signering snarere vil bidra til en sikkerhetspolitisk situasjon som gjør det mulig for flere land å slutte seg til?

Gro Nystuen, Kjølv Egeland og Torbjørn Graff Hugo fra Folkerettsinstituttet har i en rapport fra 2018 vist at en norsk tilslutning til FN-forbudet ikke vil være i strid med våre allianseforpliktelser som medlemmer i NATO. Men en norsk tilslutning vil kunne bidra til at bruk og besittelse av atomvåpen vil bli sett på som stadig mer illegitimt både innenfor og utenfor NATO, og legge press på atomvåpenmaktene for en gjensidig, kontrollert nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Hvorfor vil Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stille seg i veien for FN-traktaten?

Lætif Akber, 1. kandidat for Rødt i Aust-Agder
Aslak Storaker, 7. kandidat for Rødt i Aust-Agder