– Bør vi ta en ny vurdering? Svaret er ja

Finn Aasmund Hobbesland snakker mens ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, følger med på de nye tonene fra Nye Veier. Foto: Thomas Østerholt

Nye toner fra Nye Veier kan gi mer gjenbruk av dagens E18 når ny E18 skal på plass mellom Bamble og Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Thomas Østerholt

Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier hadde varslet at det ville komme nye tanker på bordet til det hasteinnkalte møte i det interkommunale planstyret i dag. Og det ble også tilfelle.

– Før vi setter to streker under reguleringsplanen bør vi vurdere på om det er andre løsninger vi burde se på. Hvor mye skal natur og miljø vektlegges i forhold til kulturlandskap? Hvor mye av eksisterende vei kan gjenbrukes, beholdes, utvikles. Det er vårt innspill i dag, sa Hobbelsland til ordførerne i de berørte kommunen.

Riktig å gjøre
Samtidig understrekte han at de fortsatt anbefalte at man fikk inn høringsinnspillene for planen som ligger ute, da det ikke er sikkert at en ny runde vil gi en annen konklusjon enn at veien følger den planen som politikerne har jobbet med de siste månedene.

– Det er på ingen måte sikkert at vi kommer til å lande på en annen konklusjon. Men, vi synes det er riktig å gjøre dette. Vi skal ha ro rundt planarbeidet og vi skal ha ro rundt at vi har valgt de riktige løsningene over lang tid.

Dermed setter man foten på bremsen i forhold til den raske framdriften man har jobbet etter helt fram til nå. Samtidig understreket Hobbesland at gjenbruk av hele strekningen ikke er aktuelt.

– Men, på deler av strekningen er det aktuelt. Vi kan gå i gang med dette arbeidet etter at vi har vært i dialog med dere.

Vil beholde firefelts
Risørs ordfører Per Kristian Lunden var positiv til innspillet til Nye Veier. Han ga svar på sentrale spørsmål fra Hobbesland, dog med et lite forbehold om at det er et foreløpig svar før han har fått luftet tankene i egen kommune.

– Bør vi gå for en ny vurdering å se på det jeg har kalt en gjenbrukslinje? Mitt svar er ja! Bør vi gjøre ferdig høringsprosessen på det som ligger ute? Mitt svar er også der ja, sa Lunden som en umiddelbar kommentar.

Men, på spørsmålet om det er like greit å bli sittende med en E18 med to/tre-felt, midtdeler også videre, var svaret nei.

– Vårt svar er firefelts E18. Det er det vi holder på med, og det er det vi vil gjennomføre.

Her kan du se opptak av dagens møte på Søndeled: