Hvem ønsker du på Stortinget?

Tellef Inge Mørland (Ap)

Ole Henrik Grønn (Ap) skriver i dette leserinnlegget om Arbeiderpartiets førstekandidat i Aust-Agder valgkrets, Tellef Inge Mørland (bildet).

Hvem ønsker du på Stortinget?
I Aust-Agder skal vi stemme frem 4 representanter som skal representere vår valgkrets på Stortinget de neste 4 årene. Disse 4 representantene får i oppdrag av velgerne å være våre viktigste talspersoner opp mot regjeringen og de øvrige representantene på Stortinget.

Når man går til stemmeurnen vurderer man gjerne partienes program og politikk, for meg er det vel så viktig å vurdere de ulike kandidatene for å se hvem som faktisk vil egne seg best som valgkretsens talsperson. Her mener jeg personlig engasjement, evnen til både å lytte til innbyggerne, men også evnen til å si ifra og stille spørsmål er sentralt.

For meg er valget i år enkelt. Jeg stemmer Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker en ny regjering med en ny politisk kurs for Norge. For meg er også valget enkelt fordi jeg mener Tellef Inge Mørland er den desidert beste kandidaten til å forvalte velgernes tillit fra Aust-Agder.

Tellef Inge kjenner Aust-Agder godt. Han har vært engasjert i politikken siden sine ungdomsår. Gjennom mange år som lokalpolitiker, fylkestingsrepresentant, Fylkesordfører og nå gjennom 4 år som Stortingsrepresentant har han bred innsikt og en stor kontaktflate. Tellef Inge er heller ikke redd for å ta ordet i Stortingssalen. Over 240 spørsmål har han stilt til ulike statsråder, dette er flere spørsmål totalt, enn de øvrige representantene fra Agder til sammen.

Tellef Inge har sittet i Stortingets Helse og omsorgskomite, her har han vært Arbeiderpartiets talsperson innen tannhelse, psykisk helse og rus. For oss i Aust-Agder har Tellef Inge vært den klareste og ofte eneste Stortingsrepresentanten som har fightet for sykehuset vårt i Arendal i den siste perioden. I tillegg er Tellef Inge en sterk forkjemper for at tennene skal regnes som en del av kroppen og at vi dermed kan jobbe for å få på plass et egenandelssystem også når vi går til tannlegen og ikke bare til vanlige legetjenester.

Tellef Inge Mørland har gjennom sitt politiske arbeid vært opptatt av å løfte lokale saker inn på Stortinget, sykehuset i Arendal er nevnt og E 18 er en annen viktig sak.

Lokalt i Østre Agder har Tellef Inge tatt opp situasjonen for Aktive Fredsreiser som på grunn av covid 19 har fått store utfordringer på grunn av kansellerte skolereiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Tellef Inge har tidligere spurt Næringsministeren konkret om hjelp til Aktive Fredsreiser da firmaet skiller seg fra vanlige reisevirksomheter.

For meg er det viktig at vi velger representanter som representerer folket. Tellef Inge er en av oss, han har bevisst gjennom 4 år at han kjemper for våre interesser og han stiller til valg fordi han ønsker å kjempe videre for innbyggerne i Aust-Agder. Nå er det vanlige folks tur – derfor fortjener Tellef Inge Mørland din stemme og din tillit ved valget 13.september.

Godt valg!

Ole Henrik Grønn
Leder, Risør Arbeiderparti