– Viktig for Risør at folk tar utdannelse

Hege Kirkhusmo. Foto: Markus B. Hansen

Nye toner fra Nye Veier kan gi mer gjenbruk av dagens E18 når ny E18 skal på plass mellom Bamble og Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg Foto: Thomas Østerholt

Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier hadde varslet at det ville komme nye tanker på bordet til det hasteinnkalte møte i det interkommunale planstyret i dag. Og det ble også tilfelle.

Det er NITO som sammen med NAV Kristiansand holder kurset, som vil direktestreamet på YouTube 9. september i tidsrommet 16:30 – 18:00.

– Foredragsholder Elaine Bloom vet hva som skal til for å lykkes med karriereutvikling og karriereplanlegging. Hun har jobbet med flere tusen mennesker og er en ettertraktet foredragsholder. Hun er blant annet kjent fra serien Karriereveilederen på NRK, og har i tillegg egen podcast om karriereveiledning.

Kirkhusmo er klar på at det er viktig for Risør at vi som bor her tenker videre utdannelse.

– Ikke minst fagutdannelse, men også såkalt høyere utdanning. Utdannelse er limet til arbeidslivet, sier NAV-lederen.

Det er ingen påmelding, og det hele er gratis å se på. Kurset kan følges direkte her:

Her kan du se hva som det skal snakkes om de 90 minuttene det hele varer:

I dette foredraget vil du lære om:

• Hva krever arbeidsmarkedet?

• Hva kan du gjøre for å posisjonere deg, samt sikre jobb og inntekt?

• Er det lurt å skaffe/skifte jobb eller studere?

• Selvoppfatning – hvorfor det spiller en viktig rolle i karriereutviklingen?

• Hvordan påvirker tankesettet vår opplevelse av hvilke muligheter som finnes?