Nærmere to anmeldte fyllekjørere hver dag i Agder

Fra 1. januar til 31. august ble 439 personer anmeldt for fyllekjøring i Agder politidistrikt. Det tilsvarer nesten to ruspåvirka sjåfører hver eneste dag.

Tekst: Pressemelding fra MA  Foto: Sigmund Sagberg

Sammenlignet med samme tid i fjor er dette en reduksjon på 28 prosent i Agder politidistrikt. På landsbasis har 6334 personer blåst til rødt.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal miste livet som følge av en ruskjører, lar seg ikke overraske over den daglige fyllekjøringen.

– Jeg har sluttet å bli overrasket. Det viser seg dessverre at det er vanskelig å få bukt med ruskjøring. Hvis Norge skal nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, må politikerne og myndighetene være villig til å iverksette tiltak som har god effekt, sier generalsekretær i organisasjonen, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Dødsstatistikken bekrefter også hvorfor Kristoffersen er tydelig ovenfor politikerne. 26 prosent av de drepte i veitrafikken i fjor omkom på bakgrunn av ruskjøring.

–  At 1 av 4 dødsulykker knyttes til rus, viser omfanget av problemet. Jeg håper derfor alle tipser politiet en gang for mye dersom de mistenker ruskjøring – tips fra publikum er uvurderlig, understreker Kristoffersen og roser samtidig UP og politiet:

– Vi skal alle være glade for innsatsen Agder politidistrikt og UP gjør for å holde veiene våre trygge. De tar ruskjøring på høyeste alvor, mener hun.

Advarer mot dagen derpå-promillen

Dagen derpå-promillen er et velkjent usikkerhetsmoment for mange, og Kristoffersen kommer derfor med en klar oppfordring.

– Dagen derpå-promillen er et mye omtalt tema, og mange tar kanskje for gitt at en er kjørbar 12 timer etter festlighetene. Det er ikke alltid tilfelle. I realiteten kan dette variere, forteller Kristoffersen.

Hun viser til at biologien spiller en sentral rolle, og at kvinner ofte får høyere promille enn menn.

– Kvinnekroppen har en høyere andel fett og lavere andel vann enn menn, fordi menn som regel har mer muskelmasse, sier hun og legger avslutningsvis til:

– Som du forstår varierer dagen derpå-promillen stort, og den kan sitte lengre i kroppen enn du kanskje tror. Så tenk deg derfor ekstra godt om før du setter deg bak rattet. Er du usikker? Ja, da er du sikker – du lar bilen stå.