Direktesender kommunestyremøtet i Tvedestrand

Mediehuset Lisand skal streame dagens kommunestyremøte i Tvedestrand for kommunen. Du kan se møtet direkte også her hos oss fra klokken 14.

Tekst: Tore Myrberg

Streaming av møter er en av oppgavene Mediehuset Lisand besørger. Disse møtene er offentlige, noe som betyr at de også kan ses gratis her på våre nettsider.

Her er sakslista til dagens møte:

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart

 

Politiske saker

 

21/52 E18 Tvedestrand – Bamble. Høringsinnspill fra Tvedestrand kommune
21/53 2.gangsbehandling – Detaljreguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr
21/54 Handlingsplan for 2022 – 2025 – Endelig utkast
21/55 Deltakelse i prosjektet Dagsturhytta Agder
21/56 Klagebehandling – vedtak om avslag på konsesjonssøknad – gnr 78 bnr 286 (Østegårdsveien 164)
21/57 Klager på vedtak – Bryggeanlegg Fjordsenteret gnr 97 bnr 9 Sagesund
21/58 Høring, Regional virkemiddelgjennomgang
21/59 Krav om lovlighetskontroll – Utvidelse flytebrygger Sagesund
21/60 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv og suppleringsvalg
21/61 Mindre endringer i Planstrategi 2020-2023
Orienteringssaker

 

21/14 Presentasjon av Ungdomsrådet og mulighet for innlegg til E18 høringsuttalelsen
21/15 Orientering om valgt løsning, ny barneskole v/ Andreas G. Stensland
21/16 Orientering om sommerskolen 2021 v/ Elisabet Christiansen (15. min)
Referatsaker

 

21/27 Vedtak ORD, 14082021, Sak 21/1, Konstituering av kommunedirektør for perioden 14.08.2021-12.09.2021
21/28 Vedtak ORD, 27082021, Sak 21/2, Forlengelse av midlertidig konstituering av kommunedirektør 2021