Kommunestyremøte i Tvedestrand 16. nov. 2021

Mediehuset Lisand streamer dagens kommunestyremøte i Tvedestrand, hvor kommunedirektøren skal legge fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan.

Her finner du hele sakslista for møtet. Sendestart klokken 14.00.

Møtedetaljer for møte 16.11.2021

16.11.2021 14:00

 Komplett innkalling: Kommunestyret 2019-2023 (16.11.2021)

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/65 20/626 Kommuneplanens arealdel – fremdriftsplan og forenkling av planoppgaven Dokumenter Behandlinger
PS 21/66 21/2936 Søknad om etablering av plasskrevende handel på A67 Tvedestrand Næringspark Dokumenter Behandlinger
PS 21/67 21/5957 Suppleringsvalg av vararepresentanter til formannskap og TPN etter tidligere fritakssaker og uttredener m.m. Dokumenter Behandlinger
PS 21/68 21/6107 Organisering og finansiering av koordinatorstilling for vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelv Dokumenter Behandlinger
OS 21/17 Fremleggelse av kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (ca. 1,5 timer) Dokumenter Behandlinger
OS 21/18 Status E18 prosess v/ ordfører Dokumenter Behandlinger
OS 21/19 Orientering om Hellasaken v/ sektorleder Svein O. Dale (tilsvarende orientering som i TPN utvalget) Dokumenter Behandlinger