16 nye politistillinger til Agder

Agder politidistrikt får tildelt 16 nye politistillinger med helårsvirkning for 2022.

– Dette er veldig gledelig. Med denne stillingsøkningen får vi muligheten til å løfte opp bemanningen lokalt i hele Agder politidistrikt. Det vil bidra til at vi får et mer synlig og tilgjengelig politi, sier politimester Kjerstin Askholt.

Fordelingen av stillingene er drøftet med tillitsvalgte i distriktet, og det er forsøkt å ta hensyn til ønsket om enda større tilgjengelighet og synlighet ute i distriktet.

– Dette er helt i tråd med Agder politidistrikts eget ønske og plan for oppbemanning når vi nå er så heldige å få nye stillinger, sier Askholt som legger til at det er flere områder i organisasjonen hvor det er behov og ønske om nye stillinger for å kunne øke kvaliteten og kapasiteten ytterligere på arbeidet for distriktet totalt sett.

– Med disse nye politistillingene vil vi særlig styrke vår synlighet og operative evne ute i distriktet sier Askholt.

Rekrutteringsprosessen har startet og stillingene vil snart bli utlyst.

I samråd med fagforeningene er det besluttet følgende fordeling av stillingene:

Grimstad politistasjon: 1,5 stillinger
Arendal og Froland politistasjon: 2 stillinger
Kristiansand politistasjon: 2,5 stillinger
Søgne og Songdalen politistasjon: 2 stillinger
Lillesand og Birkenes politistasjon: 2 stillinger
Vennesla og Iveland politistasjon: 2 stillinger
Farsund og Lyngdal politistasjon: 2 stillinger
Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon: 2 stillinger