Vi streamer formannskapsmøtet i Tvedestrand

Her ligger saksliste og direkte stream av dagens formannskapsmøte i Tvedestrand:

Møtedetaljer for møte 08.02.2022

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/1 21/6370 Bosetting av flyktninger 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 22/2 21/423 Oppnevnelse av 17.mai-komite 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 22/3 21/6525 Deltakelse i prosjekt Nurse Family Partnership – NFP Dokumenter Behandlinger
PS 22/4 22/507 Medlemskap – Tilskuddsportalen 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 22/5 21/6050 Sammenslåing av Grimstad brannvesen og Østre Agder brannvesen Dokumenter Behandlinger
PS 22/6 22/192 Skolerute 22/23 Dokumenter Behandlinger
PS 22/7 22/240 Virksomhetsoverdragelse Setesdal IKT Dokumenter Behandlinger
PS 22/8 22/359 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 22/9 22/417 Debatthefte 2022 – KS spør. På samme lag Dokumenter Behandlinger
PS 22/10 21/6503 Fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse – BPA Dokumenter Behandlinger
PS 22/11 22/372 Drift av båtruter i Tvedestrand – evt. videre kommunal medfinansiering fra 2023 Dokumenter Behandlinger
OS 22/1 Orientering: Kl. 09 Los Ordningen i Åmli, ved Nils Kåre Håkedal, ca 30 minutter Dokumenter Behandlinger
OS 22/2 Lukket arbeidsmøte etter ordinær saksliste: Kulturpris 2021 Dokumenter Behandlinger