Inger Brokka de Ruiter ny fylkesleder for Agder SV

Inger Brokka de Ruiter Foto: Privat

Inger Brokka de Ruiter fra Arendal blir ny fylkesleder for Agder SV. Dette er klart etter at fylkeslaget holdt årsmøte 12.februar.

Årsmøtet i Agder SV inneholdt lite dramatikk, og valgkomiteens innstilling på nytt styre ble vedtatt. Brokka de Ruiter sitter fra før som gruppeleder for SV i bystyret og leder av helsekomiteen i Arendal.

– Jeg er utrolig takknemlig for tilliten til å lede dette laget, og særlig etter å ha sett engasjementet på årsmøtet på lørdag. Jeg ser frem til å samarbeide med medlemmene, det nye styret, våre folkevalgte over hele fylket og ikke minst SU.

Hun peker spesielt på delegasjonen fra Sosialistisk Ungdom, som både satte dagsorden med forslag til årsmøteuttalelser og deltok aktivt i debattene, og hun trekker fram et sitat: «Verden er ikke fattig, den er urettferdig.»

– Det er sterkt å se at ungdommen som har vært blant de som er hardest rammet av pandemien har et så sterkt engasjement for de som trenger politikken mest. Både i Norge og utenfor våre landegrenser, sier hun.

SV har vokst mye både i Agder og resten av landet de siste årene. SV-leder Audun Lysbakken gjestet årsmøtet, og også han påpekte at både veksten og det politiske arbeidet i Agder SV blir lagt merke til nasjonalt. Den nye fylkeslederen sier de også har ambisjoner om å vokse videre. Hun vil rigge organisasjonen for å stille enda flere valglister i 2023, og få inn flere nye lokale folkevalgte.

– Agder trenger et sterkt SV. For jeg mener vi har den politikken som kan ta et reelt oppgjør med levekårsproblemene på Agder, som kan stoppe klima- og naturkrisen og som kjemper for internasjonal solidaritet.

Det er Inger Margrethe Stoveland fra Lillesand som har ledet Agder SV de siste to årene. Hun ble behørig takket av på årsmøtet, og har nå påtatt seg vervet som lokallagsleder i Lillesand SV.

– Jeg må takke Inger Margrethe for den jobben hun har gjort, og gleder meg til å samarbeide med både henne og de andre lokallagslederne framover, avslutter Brokka de Ruiter.