Agder Energi og Morrows-utbyggingen

Det er to orienteringer som starter dagens kommunestyremøte i Tvedestrand. Disse er nok interessante også for folk utenfor Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg

Mediehuset Lisand har som oppdrag å direktesende kommunestyremøtene i Tvedestrand fra klokken 14:00, og på den måten kan du få med deg både de to orienteringene og selve møtet. (Se saksliste nederst i denne saken).

Møtet starter med en orientering ved konsernsjef Steffen Syversen i Agder Energi. Denne orienteringen er allerede holdt i noen andre kommuner, og kan være matnyttig for alle i Agder å få med seg.

Deretter er det klart for ordfører Robert Nordli og næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune, som skal gi en orientering vedrørende Morrow. Også her er det nok flere som vil kunne finne interessant informasjon.

PS 22/14 22/534 Salg av kommunal eiendom – Middelskolen og Villa utsikten
PS 22/15 22/1197 Utbyggingsavtale Tangenheia
PS 22/16 20/451 Restaurering av Strengselva
PS 22/17 19/11713 Søknad om utvidelse av utendørs skjenke- og serveringsareal – La Locanda di Marie
PS 22/18 22/954 Eierskapsmelding 2022
PS 22/19 22/1166 Kommunal andel i bredbåndsutbygging Vålandveien/Nes Verk
PS 22/20 22/736 Redusert Parkeringsavgift for Kommunehuset og Tjennaparken i forbindelse med bygging av ny barneskole?
PS 22/21 22/806 Sanksjon for manglende oppfølging av krav om tiknytning offentlig vann og avløpsnett.
PS 22/22 22/1021 Tilskuddsportalen. Reforhandlet avtale
PS 22/23 22/1021 Oppnevnelse av styremedlemmer – Frivilligsentralen PS 22/24 21/6872 Utviklingsplan 2040 – Sørlandet sykehus HF – høringsuttale fra Tvedestrand kommune
PS 22/25 22/462 Høring – endring i domstolstruktur
PS 22/26 22/1033 Reviderte vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.22
PS 22/27 21/4796 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Aust-Agder Tingrett
OS 22/7 Orientering fra Agder Energi kl. 14 v/ konsernsjef Steffen Syversen
OS 22/8 Orientering vedr. Morrow kl 15 v/ ordfører Robert Nordli og næringssjef Kåre Andersen, Arendal kommune
OS 22/9 Status regnskap 2021 og budsjett 2022 v/ økonomileder Beate Pettersson
OS 22/10 Oppdatering vedr. flyktningsituasjonen og håndtering av evt. bosettingsanmodning v/ ordfører og kommunedirektør
I 22/3 22/1441 Interpellasjon om bruk av helikopter til last og nyttetrafikk i perioden 1. mai til 15. august for sjønære områder i kommunen(KrF og Uavh)