Gro Bråten (Ap) på topp i forslag til fylkesordførerkandidat

Nominasjonskomitéen i Agder Arbeiderparti har sluppet sitt forslag til fylkestingsvalget, og det med Gro Bråten fra Lillesand på topp.

Bråten er leder for opposisjonen i fylkestinget i dag, og Arbeiderpartiet har ambisjon om å kapre fylkesordførerposisjonen etter valget i 2023, skriver partiet i en pressemelding.

Med seg på de neste plassene får hun politisk rådgiver Kai Steffen Østensen, fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Line Kysnes Vennesland og medlem av samme komite, ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken.

Nominasjonskomiteen baserer sitt forslag på de innkomne forslagene fra kommunepartier, lokallag, AUF og fagbevegelsen, samt eget skjønn hvor det er lagt vekt på å få et balansert listeforslag i forhold til kvalifikasjoner, alder, kjønn, geografi, yrkesbakgrunn m.m.

Det er noe ulik vekting av disse kriteriene i komiteen og det er derfor en dissens om noen få av plassene. Mindretallet mener at alle regionene bør være representert blant topp 10 på lista. De ønsker derfor å flytte Fredrik Jensen til 12.plass og rykke Reidar Saga opp til
8.plass og Jan Atle Toft til 10.plass.

Nominasjonskomiteen sender nå ut sitt foreløpige listeforslag til behandling i partiorganisasjonen med svarfrist 1.oktober. Deretter har komiteen 14 dager på seg til å legge fram sitt endelig listeforslag. Det skal da på ny høring i partilagene og endelig liste blir vedtatt på nominasjonsmøte 26.november.

Plass Kandidat Kommune Alder 
1 Gro Bråten Lillesand 58
2 Kai Steffen Østensen Kristiansand 28
3 Line K. Vennesland Evje og Hornnes 37
4 Even T. Sagebakken Lindesnes 45
5 Solveig Helljesen Arendal 57
6 William Wathne AUF 21
7 Karin Hodne Vennesla 56
8 Fredrik Jensen Kristiansand 33
9 Marit Grefstad Grimstad 61
10 Reidar Saga Åmli 59
11 Neda Blakstad Kristiansand 36
12 Jan Atle Toft LO/Lyngdal 62
13 Jorunn N. Stallemo LO/Lindesnes 61
14 Kim Pedersen Valle 47
15 Grethe Strand Vennesla 48
16 Nils J. Nilsen Arendal 71
17 Aina A Munthe Lillesand 50
18 Sigurd Tobiassen Flekkefjord 51
19 Anne Merete Holmberg Grimstad 73
20 Lars Marius Nilsen Froland 31
21 Susann Marie Nilsen Evje og Hornnes 18
22 Ole Henrik Grønn Risør 37
23 Liv Andersen Arendal 75
24 Ahmed Lindov Kvinesdal 29
25 Elisabeth A B Terjesen Vennesla 40
26 Kristoffer B. Salvesen Farsund 38
27 Marita Steen-Nygård Lindesnes 30
28 Eyvind Arnt Husøy Lyngdal 61
29 Tanja J Sandåker Arendal 50
30 Tallak Askland Åmli 64
31 Hannah L H Olsen Kristiansand 24
32 Jarl Steinar Odinsen Arendal 71
33 Stine B. Johannessen Valle 25
34 Jan Øyvind Åvik Lindesnes 48
35 Britt H Ufsvatn Åmli 53
36 Kenneth Mørk Kristiansand 41
37
38 Kjell Ove Tveiten Valle 52
39
40 Steinar Ostermann Arendal 68

Dere finner mer informasjon om de enkelte kandidatene her: https://agder.arbeiderpartiet.no/politikere/