Posten åpnet nytt logistikksenter på Sørlandet

Postenkonsernets nye logistikksenter i Sørlandsparken kan håndtere over 5000 pakker i timen og blir navet for distribusjon av brev, pakker og gods på Sørlandet. Foto: Posten/Tore Oksnes

I går, 30. august, det offisiell åpning av Posten og Brings Logistikksenter Kristiansand, i Lillesand Kommune.

Tekst og foto: Pressemelding

Dette blir Postens største anlegg i Sør-Norge og navet for distribusjon av brev, pakker og gods til Sørlandet.

–  Vi åpner nå et moderne logistikksenter som gir oss større kapasitet og bidrar til mer effektiv distribusjon av brev, pakker og gods på Sørlandet, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten Norge.

Blant annet tar posten her i bruk en pakkesorteringsmaskin som har potensial til å håndtere over 5000 pakker i timen.

– De siste årene har det vært en kraftig vekst i pakkevolumet vi har håndtert fra både enkeltpersoner og bedriftskunder i Agder, og med vårt nye logistikksenter er vi rustet for ytterligere vekst, sier Wille.

Posten og Brings Logistikksenter Kristiansand inngår i Postens nasjonale terminalstruktur som totalt består av 18 logistikkterminaler.

Fakta om Posten og Brings Logistikksenter Kristiansand

  • Rundt 180 medarbeidere vil være engasjert på logistikksenteret hvor det vil håndteres brev, pakker og gods for hele Agder.
  • Anlegget har en daglig produksjon på rundt 20 000 pakker i døgnet. Den gir både sorteringsinformasjon i sanntid og håndterer avvik. Det bidrar til forutsigbarhet og høy leveringskvalitet.
  • Potensialet i den nye pakkesorteringsmaskinen er over 5000 pakker i timen.
  • Det er lagt til rette for en fremtid hvor det kun benyttes kjøretøy på fornybar energi. Rundt 38 prosent av Postens kjøretøy går nå på fornybar energi og resten av kjøretøyparken skal i tiden fremover over på fornybare drivlinjer.
  • Posten-konsernet har bestilt 65 nye elektriske lastebiler, innen nyttår skal fire av de settes i drift på den nye logistikkterminalen.
  • Logistikksenteret er miljøsertifisert i standard Very good i henhold til Breeam NOR. For å oppnå denne standarden må flere viktige aspekt innen bærekraft som energi, transport, materialbruk og helse- og innemiljø være hensyntatt.
  • Anlegget benytter vannbåren varme og har eget solcellepanel på taket. De første resultatene viser at anlegget i perioder har vært selvforsynt med energi fra solcellepanelet.